Efftre –> tjänster

 
 

Våra tjänster inkluderar förändringsledning, program- och projektledning, compliance, digital strategi och ledning, agil transformation, IT Management samt verksamhetsutveckling. Men för att inte rabbla upp alla olika roller vi kan ta har vi fokuserat på att göra det enkelt för dig som kund att förstå hur vi tillför nytta utifrån våra konsultuppdrag. Vi har samlat all vår kompetens i tre olika faser (Insight, Advisory och Realization). Varje fas innehåller ett antal konkreta områden där vi levererar kompetens för att hjälpa er affär och flytta den framåt. 

 
 
 
 
 

Insight

Ett av marknadens mest effektiva och bekväma alternativ för dig som snabbt vill komma till beslut baserat på relevanta underlag framtagna ur en ögonblicksbild från er verksamhet. Rätt nulägesbild ger rätt förutsättning för planering av initiativ.

Här kan du läsa mer


Advisory

Vår samlade kompetens och erfarenhet ger oss möjlighet att agera rådgivare, mentor eller coach för att vägleda dig som sitter på ansvaret och besluten för en stor eller en mindre förändring och förbättring. Ni väljer hur ofta och i vilken form.

Här kan du läsa mer


Realization

Vi har beprövade arbetsmetoder och erfarenhet av att genomföra förändringar. Vi bidrar till att våra kunder lyckas realisera sina strategier, utveckla sina affärer, processer och metoder, utvecklar sin företagskultur eller effektiviserar sitt arbetssätt. 

Här kan du läsa mer

 
 
Bubbla_Action_Kontaktaoss_Rityta 1.png