Efftre –> Realization

 
 

Vi har beprövade arbetsmetoder och erfarenhet av att genomföra förändringar. Vi bidrar till att våra kunder lyckas realisera sina strategier, utveckla sina affärer, processer och metoder, utvecklar sin företagskultur eller effektiviserar sitt arbetssätt.

 
 
 
 
 

Change Management

Förändringsledning hanterar de mänskliga aspekterna av en förändring som ledarskap, motstånd, kompetensutveckling och motivation.

Våra konsulter är Prosci-certifierade enligt ADKAR-modellen och experter på Kotters åtta steg. Tillsammans har vi gedigen kompetens inom förändringsledning och vi har skapat en bästa praxis: Efftre Way Of Working som vi gärna delar med oss till våra kunder.


Implementation

Förändringsledning kan tillämpas vid exempelvis processkiften från vattenfall till agilt, avreglering eller reglering, regulatoriska krav, sammanslagningar, omorganisationer, förvaltningsetablering med mera.

Vi kan stötta ledare och chefer i att driva såväl den tekniska och organisatoriska utvecklingen, som den förändring som chefer och medarbetare måste genomgå. Vi stöttar er förändring och gör implementeringen begriplig genom att leda, kommunicera och exekvera den på operativ, taktisk och strategisk nivå.


On Track

Har ditt projekt spårat ur? Projektet levererar inte enligt förväntan eller får ändrade spelregler och förutsättningar. Genom en kort och koncentrerad analys av experter ger vi dig ett underlag för hur ni kan komma tillbaka till att få fokus på rätt saker och få kontroll över leveransen.

Självklart hjälper våra erfarna program- och projektledare dig hela vägen från underlag till genomförande om ni är i behov av resursförstärkning. Vi behärskar även flertalet metoder inom området så som PPS, Props, Pejl och Prince2.

 

 Compliance

Genom en verksamhetsanalys ur ett efterlevnadsperspektiv prövar vi bristerna i befintliga regelverk och processer, rutiner, arbetsuppgifter och KPI:er för att se vad som är värt att behålla, uppdatera eller etablera.

Vi har omfattande erfarenhet av att omsätta lagtext till daglig verksamhet och bygga in förmågor i en organisations värdekedja. Tillsammans med den organisation vi stöttar säkerställer vi förmågorna inom och mellan funktioner som behövs för att genomdriva nödvändiga förändringar och nå uppsatta effektmål.


Supplier Management

Vi hjälper till att utveckla relationerna med olika leverantörer för att uppnå den bästa nyttan för dig och dina användare. Som oberoende part hjälper vi er med leverantörsstyrning. Vårt huvudsyfte är att säkerställa en kvalitativ leverans av IT-tjänster.

Vi ser till att målen i alla leverantörsavtal och kontrakt är anpassade till verksamhetens förväntningar och krav. Vi stöttar med förhandlingar, slutförande avtal och etablering eller förändring av processen för att följa upp och förbättra leveransen under hela livscykeln.

 
 
 
Bubbla_Action_Kontaktaoss_Rityta 1.png