Efftre –> next level

 

Vår strävan är att vara bäst på det vi gör – att genomföra framgångsrika förändringar. Det kräver att vi ständigt utvecklas som konsulter. I Efftre Next Level utmanar vi varandra som konsulter och ges möjligheten att nå nästa nivå. Som Efftreare får du tillgång till allt detta.

 
 
 
Ikoner_Efftre_Improvement_b80980_Branschexperter_Rityta 1.png

Branschexperter
Efftre består av specialistkonsulter inom respektive bransch. Varje konsult ansvarar själv för att kontinuerligt uppdatera sig inom respektive bransch med nya praxis, spaningar och metodiker. 

Ikoner_Efftre_Improvement_b80980_Utveckling_Rityta 1.png

Utveckling och fördjupning
Vi arbetar med individuella utvecklingsplaner och medarbetarsamtal två gånger per år. Varje konsult har rätt till utbildningar i linje med sina individuella mål. 

 
 
 
Ikoner_Efftre_Improvement_b80980_specialisering_Rityta 1.png

Specialisering
Kompetensöverföring bygger vår specialisering. Våra konsulter ses kontinuerligt i seminarier och workshops för att diskutera kundcase och best practices. 

Ikoner_Efftre_Improvement_b80980_Mentorsprogram_Rityta 1.png

Mentorsprogram
Våra seniora konsulters långa erfarenhet och kunskap är den främsta råvaran i våra mentorsprogram. Där lyfter vi all vår samlade seniora kunskap och förmedlar den vidare. 

 
 
 
Ikoner_Efftre_Improvement_b80980_Expertforum_Rityta 1.png

Expertforum
Tack vare koncernens många specialistområden har vi möjlighet att dela kunskap horisontellt i koncernen. Exempel på forum är projektledar-, testledare-, metod-, innovations- och kravledarforum. 

Ikoner_Efftre_Improvement_b80980_Feedback_Rityta 1.png

Feedback
Vi jobbar kontinuerligt med en speciellt framtagen QA-enkät för att följa upp kundens förväntningar och jämföra det med konsultens leverans. Vi är inte nöjda förrän vi levererat över förväntan.