Efftre –> Insight

 
 

Ett av marknadens mest effektiva och bekväma alternativ för dig som snabbt vill komma till beslut baserat på relevanta underlag framtagna ur en ögonblicksbild från er verksamhet. 

 
 
 
 
 

Quickview

Quickview är en snabb och lösningsorienterad belysning av ett problem eller en möjlighet på en nivå som kan presenteras för en ledningsgrupp och utgöra underlag för beslut. Det kan också handla om att göra en POC innan man skalar upp en större satsning.


Health Check

Tillsammans gör vi en översiktlig verksamhetsanalys för att upptäcka vad som kan behöva göras på kort, respektive längre sikt – vi faciliterar, agerar rådgivare och hjälper er att prioritera. Vi sätter upp en plan för akuta, förebyggande, underhållande och långsiktiga insatser.


Change Assessement

Genom vår erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete har vi sammanställt en checklista som ger beslutsfattare underlag för att värdera förändringens storhet och utmaningar. Allt för att mobilisera rätt insatser för genomförande och förstå organisationens mognad.

 
 
 
Bubbla_Action_Kontaktaoss_Rityta 1.png