Getting change
–> done

Vår vision är att tillsammans med våra kunder skapa bättre förändringar. Hos oss hittar du engagerade specialistkonsulter med fokus på leverans och hållbara resultat. Vi kallar oss själva för ”Efftreare” – värdeskapande realisatörer.

Siv Selva, vd Efftre

 
Siv_Header_mGrafik_2000x970px_Medium.png

Hur vi arbetar

 
 
Åsa Arvidsson  Certifierad Projektledare / Certifierad Förändringsledare / Scrum Master

Åsa Arvidsson Certifierad Projektledare / Certifierad Förändringsledare / Scrum Master

 

Customer first
–> always

Alla kunder är unika, med olika förutsättningar och möjligheter. Vi har en kontinuerlig proaktiv kunddialog som vi kombinerar med över 100 års samlad erfarenhet hos våra konsulter. Tack vare detta kan vi skräddarsy team, konsulter, bästa praxis och rekommendationer för er och på så sätt förekomma ineffektiva projekt.

 

 

With rolled-up
–> sleeves

Vi drivs av en vilja att göra skillnad på riktigt snarare än att sätta flashiga powerpoints. Vår hemlighet? Lång erfarenhet, ingen rädsla för att kavla upp ärmarna och en fingertoppskänsla att driva rätt aktivitet vid rätt tillfälle, hela vägen in i mål. Vi pratar mindre och levererar mer.

 
Peter Larsson  Certifierad Program-och Projektledare / Förändringsledare / Strategisk rådgivare

Peter Larsson Certifierad Program-och Projektledare / Förändringsledare / Strategisk rådgivare

 

 
Therese Mahé  Certifierad Förändringsledare / Produktägare / Certifierad Projektledare / Certifierad Coach

Therese Mahé Certifierad Förändringsledare / Produktägare / Certifierad Projektledare / Certifierad Coach

 

Humans are
–> humans

När människor förstår varför, och känner sig delaktiga i förändringar, är grunden lagd för att utveckla och effektivisera företag. Vårt jobb handlar om att förändra beteenden och inställningar hos medarbetare. Med lång erfarenhet och insikt om hur människor vill arbeta tillsammans emot gemensamma mål kan vi skapa magi inom team. Det skapar framgångsrika förändringar.

 

 

From now
–> to new

Vi utgår från ert nuläge för att etablera nya nulägen, det kallar vi nylägen! Våra konsulter är certifierade inom PROSCI enligt ADKAR och våra arbetsprocesser är baserade på Kotters åtta steg. I vår process nöjer vi oss inte förrän vi har nått ett nyläge, då medarbetare beskriver sin roll och sina arbetsuppgifter utifrån den verklighet förändringen skulle skapa.

 
Hans Tabbers  Certifierad Förändringsledare / Certifierad Program-och Projektledare / Strategisk rådgivare / Certifierad Coach

Hans Tabbers Certifierad Förändringsledare / Certifierad Program-och Projektledare / Strategisk rådgivare / Certifierad Coach

 

 
Tomas Rinaldo  Certifierad Projektledare / Certifierad Förändringsledare

Tomas Rinaldo Certifierad Projektledare / Certifierad Förändringsledare

 

Back on
–> track

Projekt som inte levererar enligt förväntningar eller när spelplanen har förändrats – då är det dags för Efftres metod ”Back on Track”. Metoden i kombination med erfarna förändringsledare får projekt, team och program på banan igen.

 

 

Own it. Love it.
–> Live it.

För att lyckas med en strategisk förändring krävs ett genuint ägarskap från högsta ledningen genom hela förändringsresan. Våra förändringsledare ser till att ledarskapet är uthålligt och äger, älskar och ältar förändringen hela vägen till ni nått era mål. För många av våra kunder agerar vi även interimschef under förändringsarbetet för att säkerställa en framgångsrik förändring.

 
Annika Hulldin  Certifierad Program-och Projektledare / Certifierad Förändringsledare / Strategisk rådgivare / Certifierad Coach

Annika Hulldin Certifierad Program-och Projektledare / Certifierad Förändringsledare / Strategisk rådgivare / Certifierad Coach

 

 
Ann-Sofi Jägerström  Certifierad Specialist Compliance / Program- och Projektledare

Ann-Sofi Jägerström Certifierad Specialist Compliance / Program- och Projektledare

 

Built in
–> not bolt on

Vi hjälper företag att omvandla ”införande nya regelverk” från besvär till möjligheter. Genom en verksamhetsanalys prövar vi bristerna i befintliga processer, rutiner, arbetsuppgifter och KPI:er för att se vad som är värt att behålla, uppdatera eller etablera.

 
 
streck_avdelare_b80980_2px.png
streck_avdelare_b80980_2px.png