Efftre –> Advisory

 
 

Vår samlade kompetens och erfarenhet ger oss möjlighet att agera rådgivare, mentor eller coach för att vägleda dig som sitter på ansvaret och besluten för en stor eller en mindre förändring och förbättring.

 
 
 
 
 

Agile PMO

En agil attityd och ett agilt arbetsätt är idag ofta ett måste för att snabbt kunna anpassa tjänster och verktyg till nya förutsättningar och möjligheter. I brytpunkten mellan projektstyrd utveckling och agila leveranser är det ofta ett agilt programkontor som klarar av att styra och supporta både värdeströmmar och tvärgående strategiska initiativ en möjliggörare.


Benchmarking

Ju högre upp i organisationen du sitter, desto tuffare är besluten. Ofta är även kollegorna färre för att prata utmaningar, mål och förändringar att åstadkomma. Vi kan agera personlig bollplank eller mentor. Vår erfarenhet och kompetens från strategiska roller i olika företag inom flertalet branscher ger oss god insikt för agerande, rekommendationer och bästa praxis.


Coach On-Call

Behöver du eller någon i din organisation coachning? Vi har certifierade coacher vars uppgift är att hjälpa dig eller din medarbetare att bli framgångsrik i sin egen roll, kopplat till en förändringsprocess. Coachen främjar en persons utveckling genom att synliggöra de inre begränsningar som ofta är ett hinder för att nå full potential.

 
 
Bubbla_Action_Kontaktaoss_Rityta 1.png